Werkwijze onderwijsarrangementen Siméa:

Het aanmaken van een persoonlijk onderwijsarrangement: 

Wanneer alle interventies en kwaliteitsindicatoren aangevinkt blijven staan, gaat het om een standaard onderwijsarrangement. Dan komt niet te vraag om een persoonlijk document op te slaan.

Taalontwikkelingsstoornis (ESM)

Doof / Slechthorend

DoofBlind

Meervoudig gehandicapt

Doof / Slechthorend